Kartę uczestnictwa w majowej Konferencji można pobrać tutaj