Adres siedziby PTS

Collegium Stomatologicum UM w Poznaniu

60-812 Poznań, ul. Bukowska 70

IV piętro, pokój B435

Sekretariat czynny w poniedziałki i środy w godzinach 15:30 do 17:30

Telefon: 061-8547373

E-Mail: pts@ump.edu.pl

Dane konta bankowego:

 

PKO BP S.A I/O Poznań, 69 1020 4027 0000 1702 0031 0797

 

Powrót do strony