Zarząd PTS:

dr hab. n. med. Mariusz Pryliński - prezes
prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka - wiceprezes
dr n. med. Elżbieta Paszyńska - sekretarz
dr n. med. Anna Kurhańska-Flisykowska - z-ca sekretarza
dr hab. Paweł Piotrowski - skarbnik
dr hab. Jerzy Sokalski - z-ca skarbnika

Prezydium Zarządu:

prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
prof. dr hab. Zdzisław Krysiński
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
lek. dent. Danuta Celka

Komisja Rewizyjna:

dr n. med. Włodzimierz Łojewski - przewodniczący
lek. dent. Ewa Szafrańska-Świerkowska
lek. dent. Maria Łakomska

Sąd Koleżeński:

lek. stom. Urszula Lewicka-Rajewicz
lek. stom. Michał Górny
dr n. med. Krystyna Alwin